Bylinné kapky s Chlorellou - Draci

Řada „Pěti draků“ je sestavena podle zásad čínské medicíny. Podle ní nejsou jednotlivé orgány lidského těla a jejich funkce vnímány izolovaně, jako je tomu u západní medicíny, nýbrž tvoří navzájem propojený řetěz příčin a následků, v němž každý článek ovlivňuje i všechny ostatní. Lidské tělo a jeho zdravotní stav jsou tedy vnímány jako celek.

"Panuje-li v těle harmonie - je člověk zdráv, je-li harmonie narušena - onemocní."

Naše „Pětice draků“ Vám pomůže obnovit narušenou harmonii jednotlivých orgánů a tím i celého těla - tedy nastolit stav trvalého zdraví, duševní pohody a vysoké hladiny životní energie.

Společným motivem všech našich pěti regeneračních přípravků je Drak. Ptáte se, proč jsme zvolili právě tento symbol?

Z pohledu čínské filosofie představuje Drak řadu velmi pozitivních aspektů. Po celou dobu existence čínské říše byl Drak vnímán především jako symbol štěstí, zdraví a úspěchu. Již ve starobylé knize I-ťing (Kniha proměn) nacházíme draka jako symbol neustálé aktivity a proměny, spojující princip všech živlů. Nejprve je ponořen ve vodě, pak vystupuje na břeh a ze země vzlétá do vzduchu, odkud se za pomoci nebeského ohně vrací zpět do vodních hlubin.

Později byl Drak ztotožněn s ročním obdobím jara a světovou stranou východem - tedy se dvěma symboly začínajícího cyklu (rok začíná jarem, den východem slunce). Drak ztělesňoval také moudrého a dobrého vládce - císaře. Sama Čína jako státní útvar je odedávna nazývána „Země nebeského draka“.